Bloghttp://moza.blog.sme.sk/rssblog.sme.skblog@sme.skskEfemérne poryvy lásky (moza)Po nespočetných rokoch (slovom tridsať) venovaných urputnému bádaniu ženskej mysle a konania, pocítil ťažko poznačený Dr. Warlenheim, stále nedosahujúci túžené pochopenie, potrebu utiekať sa k umeniu. Popri navštevovaní hodín maľby na Základnej umeleckej škole Pastelka sa okrem skladania jambických veršov venoval i klasickej hudobnej kompozícii. Rôznosť umeleckých prejavov mu pomohla očistiť sa od reziduí kalných sedimentov zatrpknutosti z neúspechu vo feminológii. Po namaľovaní rozmerného plátna znázorňujúceho abstrakciu pod názvom Suka nepriamo nadviazal na neobarokovú anonymnú skladbu Nádej zomiera posledná chmúrnym nokturnom Už zomrela. Napokon však predsa odložil štetec, brko a taktovku a opäť sa ponoril do temných vôd feminológie.Wed, 08 Feb 2012 07:46:58 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/288834/Efemerne-poryvy-lasky.html?ref=rssLaktačno-exkrementálne metamorfózy u kojencov (moza)Materstvo je nesporne najatraktívnejším predmetom skúmania feminológie. Je však aj trpkou pravdou, že sa zatiaľ podarilo vysvetliť iba tie najelementárnejšie zákonitosti materstva zo strany partnerských a spoločenských väzieb. Vzhľadom na nedozierny rozsah tejto problematiky, pod neutíchajúcimi atakmi okolia sme sa zbrklo rozhodli uverejniť i túto unáhlenú kompozíciu. Článok pojednáva o záhadnej farebnej premene materinského mlieka.Mon, 27 Nov 2006 09:47:31 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/71023/Laktacno-exkrementalne-metamorfozy-u-kojencov.html?ref=rssArgumentum ad feminam – neopodstatnenosť ženských komplexov (moza)Prvá úloha vedy je pomáhať ľudstvu, približovať horizont poznania. Po tom, ako sme uverejnili naše posledné výsledky, Medzinárodné konzorcium registrácie nových vedeckých disciplín začalo proces zaraďovania feminológie medzi všeobecne uznávané odbory ako kybernetika či biológia. Náš posledný projekt je svojím spôsobom kuriózny; realizovali sme ho na domorodých obyvateľkách väčšiny rozvojových krajín nepoznačených blenom pokroku. Výskum sme finalizovali počas dovolenky na súostroví Kiribati v prestávkach medzi behaním na toaletu (možno sme nemali okoštovať predžuvanú stravu).Mon, 20 Nov 2006 10:39:40 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/70211/Argumentum-ad-feminam-neopodstatnenost-zenskych-komplexov.html?ref=rssFemina acta incognita – nepredvídateľné ženské konanie (moza)Femina acta incognita je fenomén, pozorovanie ktorého bolo zaznamenané až v období prvých emancipačných hnutí, ale jestvujú oprávnené, ničím nepodložené predpoklady, že tu je od nepamäti.Mon, 13 Nov 2006 10:45:20 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/69343/Femina-acta-incognita-nepredvidatelne-zenske-konanie.html?ref=rssŠpecifiká ženského orientačného zmyslu (moza)Po kratšej odmlke vám náš výskumný tím obohatený odborníkmi z Angoly, Fidži a Kajmanských ostrovov prináša najnovšie výsledky z oblasti ženskej orientácie. V priestore. Neraz zaznelo z úst pracovníkov nášho tímu zvolanie „Heuréka!“. Opodstatnene. Celých 6 mesiacov sa miestnosťami nášho laboratória niesol tvorivý šum pilnej práce. Toto obdobie nie je možné označiť inak ako plodné, o čom svedčí aj nominácia na prestížnu Cenu Ľavej Hemisféry (každoročne udeľovanú inštitútom mentálneho zdravia v Kambodži).Mon, 06 Nov 2006 10:08:10 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/68598/Specifika-zenskeho-orientacneho-zmyslu.html?ref=rssÚvod do hyenológie (moza)Vedecká teória zaoberajúca sa deskripciou a typológiou ženského smiechu sa nie nadarmo odborne nazýva hyenológia. I hyeny sú, napriek svojmu odpudivému renomé, tvory navýsosť šarmantné, citlivé, ušľachtilé a vnímavé. Autor práce chcel vás, širokú laickú verejnosť, priviesť aspoň na okraj tejto málo prebádanej zradnej pôdy, na ktorú sa málokto odvážil vstúpiť zdravou nohou, aby neuviazol v bažinách skepsy.Mon, 30 Oct 2006 10:08:25 +0100https://moza.blog.sme.sk/c/67733/Uvod-do-hyenologie.html?ref=rssTelekomunikačné deformácie u žien (moza)Je všeobecne známe, že ženy sa spravidla nevyznačujú pasiou v technike. Preto môže byť zarážajúce s akou ľahkosťou sú schopné zvládnuť v relatívne krátkom čase ovládanie akéhokoľvek „klábosného mechanizmu“. Aktuálnym pálčivým problémom, na ktorý sme upriamili svoje sústavne žízniace kognitívne procesy je používanie telefónneho prístroja ženami.Mon, 23 Oct 2006 11:09:30 +0200https://moza.blog.sme.sk/c/66882/Telekomunikacne-deformacie-u-zien.html?ref=rssTeória vzniku ženských bokov (moza)Ľudstvo sa už od čias matriarchátu zaoberá determinantami ženskej oblosti. Caesar, Mendelejev, Gándhí, Lenin. Nikto z nich nebol úspešný v riešení tejto hádanky. Ich úsilie sa stretlo s narastajúcou vlnou odporu. Aj náš výskumný tím márne hľadal pochopenie pre svoje snaženie. Roky lopotenia však vystriedala rozkoš z poznania. Čo teda zapríčiňuje expanzívnosť ženských bokov?Mon, 16 Oct 2006 11:33:28 +0200https://moza.blog.sme.sk/c/66033/Teoria-vzniku-zenskych-bokov.html?ref=rssÚčasť dámskych kabeliek na zmysle života (moza)V existencii postmoderného ľudstva jestvuje dosiaľ neanalyzovaný problém, štúdium ktorého ma primälo položiť ďalšiu obeť na oltár vedy.Mon, 09 Oct 2006 08:14:19 +0200https://moza.blog.sme.sk/c/65049/Ucast-damskych-kabeliek-na-zmysle-zivota.html?ref=rssOženil som sa s učiteľkou (moza)Než sa začnem venovať odborným zisteniam feminológie, patrí sa uviesť skutočnosť, ktorá ma k tomuto oboru doviedla. Hoci je to už pár rokov, pri písaní článku mi reminiscencia oživila zašlé dni až mnou striaslo. Dievča, ktoré som vo svojej postadolescencii miloval, bolo peknej tváre, vybraných mravov, čistého srdca a ladnej krivky. Doposiaľ je mi záhadou, prečo jej osud neurčil cestu miernejšieho utrpenia; nevybral jej lepšieho manžela a – menej náročné povolanie.Mon, 02 Oct 2006 10:04:25 +0200https://moza.blog.sme.sk/c/64241/Ozenil-som-sa-s-ucitelkou.html?ref=rss